Skip to main content
Book chapter, 2008

Fem gårdar: Toftaholm, Småland: Naturvårdsbönder med stort engagemang

Olsson, Roger; Hallgren, Lars; Hessle, Anna; Kumm, Karl-Ivar; Pehrson, Inger; Wissman, Jörgen

Published in

Book title: Mångfaldsmarker: Naturbetesmarker - en värdefull resurs
ISBN: 978-91-89232-29-7
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet