Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2008

Fem gårdar: Björnäs, Roslagen: Ung naturvårdsentreprenör med framtidstro

Olsson, Roger; Hallgren, Lars; Hessle, Anna; Kumm, Karl-Ivar; Pehrson, Inger; Wissman, Jörgen

Published in

Title: Mångfaldsmarker: Naturbetesmarker – en värdefull resurs
ISBN: 978-91-89232-29-7
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet