Skip to main content
Book chapter, 2008

Att producera både kött och naturvård

Hessle, Anna

Published in

Book title: Mångfaldsmarker: Naturbetesmarker – en värdefull resurs
ISBN: 978-91-89232-29-7
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Landscape Architecture
  Agricultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Animal and Dairy Science
  Forest Science
  Veterinary Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18744