Skip to main content
Magazine article, 2008

Fjärilar och fladdermöss riskerar att försvinna

Sohlman Annika, Hallin Ann-Katrin
Hallin, Ann-Katrin (ed.)

Keywords

fortlöpande miljöanalys; biologisk mångfald; art- och habitatdirektiv; artikel 17

Published in

Miljöaktuellt
2008, Volume: 35, number: 2, pages: 7
Publisher: International Data Group (IDG)

  SLU Authors

  Associated SLU-program

  Biodiversity

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18750