Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Avstånd mellan körspår – en jämförelse mellan traditionell spårmarkör och autostyrning med GPS

Söderström, Mats; Wijkmark, Lars; Martinsson, Johan; Nissen, Knud

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2008, number: 10
Publisher: Avdelningen för precisonsodling

   SLU Authors

  • Söderström, Mats

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18848