Skip to main content
Report, 2008

Gammastrålningsmätning för detaljerad kartering av jordarter inom fält

Söderström Mats, Gruvaeus Ingemar, Wijkmark Lars

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2008, number: 11
Publisher: Avdelningen för precisionsodling

  SLU Authors

  • Söderström, Mats

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/18849