Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference abstract, 2003

Åkerböna (Vicia faba L) som helsäd - avkastning och fodervärde

Ericsson, Kerstin Hushållningssällskapet i Värmland; Ericson, Lars; Martinsson, Kjell; Wallsten, Johanna

Keywords

åkerböna; helsädesensilage; foderkonservering; vicia faba; skördetider; ärt; havre; vårvete

Published in


Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU

Conference

Regional jordbrukskonferens i Umeå den 26-27 november 2003. Jordbruksforskning för norra Sverige

   SLU Authors

  • Wallsten, Johanna

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Martinsson, Kjell

    • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Ericson, Lars

     • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science
    Veterinary Science
    Animal and Dairy Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/1889