Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Friluftslivets ekonomiska värden - en översikt

Fredman, Peter; Boman, Mattias; Lundmark, Linda; Mattsson, Leif

Published in


ISBN: 978-91-86073-11-4
Publisher: Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring