Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2008

Förbudet mot konventionella hönsburar - de juridiska turerna går vidare

Berg, Charlotte

Abstract

Kammarrätten har avgjort två mål gällande hållande av höns i oinredda burar. Utgången i målen innebär att förbudet mot att ha höns i konventionella burar kvarstår. Kammarrätten slår fast att 9 § djurskyddsförordningen är juridiskt korrekt och inte innebär någon otillåten begränsning i relation till värphönsdirektivet 1999/74/EG. Charlotte Berg, lektor i djurskydd vid SLU, sammanfattar domarna och förklarar vad de innebär

Published in

Book title: In: JP Djurnet, elektronisk publicering (www.jpinfonet.se).
Publisher: JP Infonet Förlag