Skip to main content
Report, 2008

Förbättring av beräkningsmetodiken för diffus belastning av fosfor från åkermark

Djodjic, Faruk; Blombäck, Karin; Lindsjö, Anders; Persson, Kristian

Published in

Rapportserie SMED
2008, number: 2008:20
Publisher: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut