Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Rapport om växtskyddsmedel och miljöeffekter baserat på miljöövervakningen och regionala pesticiddatabasen : Underlag inför SJVs rapportering om CAPs miljöeffekter

Adielsson Stina, Törnquist Mirja, Kreuger Jenny

Keywords

toxicitetsindex; pesticider; bekämpningsmedel; ytvatten; grundvatten; miljöövervakning

Published in

Teknisk rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdslära)
2007, number: 118
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdslära

   SLU Authors

   • Associated SLU-program

    Non-toxic environment

    UKÄ Subject classification

    Fish and Aquacultural Science
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/19071