Skip to main content
Report, 2007

Rapport om växtskyddsmedel och miljöeffekter baserat på miljöövervakningen och regionala pesticiddatabasen

Adielsson Stina, Törnquist Mirja, Kreuger Jenny

Keywords

toxicitetsindex; pesticider; bekämpningsmedel; ytvatten; grundvatten; miljöövervakning

Published in

Teknisk rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdslära)
2007, number: 118
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdslära

Authors' information

Adielsson, Stina
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Törnquist, Mirja
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Kreuger, Jenny
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

Associated SLU-program

Non-toxic environment

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/19071