Skip to main content
Report, 2008

Utredning inför screening av växtskyddsmedel i vattendrag från odling av trädgårdsgrödor

Adielsson, Stina; Törnquist, Mirja; Kreuger, Jenny

Keywords

miljöövervakning; pesticider; bekämpningsmedel; ytvatten; trädgårdsodling

Published in

Teknisk rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdslära)
2008, number: 120
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdslära

  SLU Authors

   • Associated SLU-program

    Non-toxic environment

    UKÄ Subject classification

    Horticulture
    Fish and Aquacultural Science
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/19072