Skip to main content
Report, 2003

Fyra års resultat från de långliggande regionala kalkningsförsöken

Kihlstrand A, Mattsson Lennart

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2003, number: 56.21
Publisher: SLU

Authors' information

Mattsson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Kihlstrand, A

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/1909