Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Småskalig användning av torv - effekter av torvinblandning i träpellets på förbränningsresultaten i pelletsbrännare

Hedman, Henry; Nyström, Ida-Linn; Öhman, Marcus; Boström, Dan; Boman, Christoffer; Samuelsson, Robert

Published in


Publisher: Energimyndigheten

    UKÄ Subject classification

    Renewable Bioenergy Research

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/19090