Skip to main content
Report, 2008

Arbeta rätt med häst. En belastningsergonomisk studie av ridlärarnas arbetsförhållanden och fysiska hälsa

Pinzke Stefan, Löfqvist Charlotta

Published in

Projektrapport
2008,
Publisher: Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi, SLU

Authors' information

Pinzke, Stefan
Löfqvist, Lotta

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Agricultural Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/19135