Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article, 2008

Resultat från QUEST studien: Längre överlevnad för hundar som behandlats med pimobendan

Häggström, Jens; Åblad, Björn; Rapp, Martin; Tidholm, Anna; Kvart, Clarence

Published in

Svensk Veterinärtidning
2008, Volume: 60, number: 14, pages: 21-27