Skip to main content
Report, 2003

Inverkan av hjullast och ringtryck på tryck och deformation i jordprofilen, främst i matjorden

Anselmsson; Matts, Ola

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
2003, number: 44
Publisher: SLU

Authors' information

Anselmsson, Matts Ola
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/1918