Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2003

Inverkan av hjullast och ringtryck på tryck och deformation i jordprofilen, främst i matjorden

Anselmsson; Matts, Ola

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
2003, number: 44Publisher: SLU

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/1918