Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2008

Strömningslära för Lantmästarprogrammet

Hörndahl, Torsten

Published in


Publisher: Lantbrukets Byggnadsteknik, Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU

   SLU Authors

  • Hörndahl, Torsten

   • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/19223