Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Stromskadad skog : föryngirng, skador och skötsel

Agestam, Eric; Johansson, Karin; Langvall, Ola; Långström, Bo; Petersson, Magnus; Bergquist, Jonas; Bergqvist, Göran
Agestam, Eric (ed.)

Published in

Rapport / Skogsstyrelsen
2006, number: 9 2006
Publisher: Skogsstyreslen