Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008Open access

Skogsdata 2008: aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen : Tema: Skogens roll för klimatet

Nilsson Per, Kempe Göran, Toet Hans, Petersson Hans

Keywords

area conditions; standing volume; annual volume increment; site conditions; forest damage; forest resources; forest inventories; official statistics

Published in

Skogsdata
2008, number: 2008Publisher: Johan Fransson, Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet