Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007Open access

Skogsdata 2007: aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen : Tema: Skador på skog

Nilsson, Per; Kempe, Göran; Toet, Hans; Wulff, Sören

Keywords

area conditions; standing volume; annual volume increment; site conditions; forest damage; forest resources; forest inventories; official statistics

Published in

Skogsdata
2007, number: 2007
Publisher: Göran Ståhl, Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet