Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006Open access

Skogsdata 2006: aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen : Tema: Skyddade skogar i Sverige

Nilsson, Per; Kempe, Göran; Toet, Hans

Keywords

area conditions; standing volume; annual volume increment; site conditions; forest damage; forest resources; forest inventories; official statistics

Published in

Skogsdata
2006, number: 2006
Publisher: Göran Ståhl, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, Sveriges lantbruksuniversitet