Skip to main content
Report, 2003

Dragkraftsbehov och sönderdelning för plog, kultivator och tallriksredskap vid olika markvattenhalter. Medd. från Södra Jordbruksförsöks-distriktet, nr 56, 5 pp

Gustafsson, Karin; Arvidsson, Johan; Keller, Thomas

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2003, number: 56
Publisher: SLU

  SLU Authors

  • Arvidssons Dödsbo, Johan

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Keller, Thomas

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/1927