Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2003

Teknik för att motverka jordpackning, speciellt i alven. Fakta Mark/växt nr 3, SLU, Uppsala, 4 pp

Trautner, A:; Bölenius, E; Keller, Thomas; Arvidsson, Johan

Published in

Fakta Mark/växt nr 3
2003, number: 3Publisher: SLU

   SLU Authors

   • Arvidsson, Johan

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Keller, Thomas

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/1929