Skip to main content
Factsheet, 2003

Dragkraftsbehov och sönderdelning för plog, kultivator och tallriksredskap vid olika markvattenhalter. Fakta Mark/växt, SLU, Uppsala, 4 pp

Gustafsson, Karin; Arvidsson, Johan; Keller, Thomas

Published in

Fakta Mark/växt, SLU
2003,

Authors' information

Arvidsson, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Gustafsson, Karin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/1930