Skip to main content
Report, 2004

Inplastat vallfoder till hästar - smakliga möjligheter och hygieniska begränsningar?

Müller, Cecilia

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2004, number: 258
Publisher: Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

UKÄ Subject classification

Veterinary Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/19327