Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2008

Habitatmodeller och flermålsanalys - en väg till effektivare planering av skogslandskapet

Öhman, Karin; Edenius, Lars; Eriksson, Ljusk Ola; Mikusinski, Grzegorz

Published in

Fakta. Skog
2008,