Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Nordiska studier av stadsnära landskap

Qviström, Mattias
Qviström, Mattias (ed.)

Keywords

samhällsplanering; stadsranden; rekreation; jordbruk; Norge; Danmark; Finland; Island; Sverige

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2008, number: 2008:4
Publisher: LTJ-Fakulteten