Skip to main content
Report, 2008

Flytgödselspridning på hösten: möjligheter att minska kväveutlakningsriskerna genom olika åtgärder i växtodlingen : litteraturöversikt: kunskapsläge och kunskapsluckor

Lindén, Börje;

Keywords

flytgödsel; höstspridning; vinterspridning; obevuxen mark; höstsäd; vall; höstraps; kväveupptag under hösten; kväveutlakning; forskningsbehov

Published in

Precisionsodling (Online)

2008, number: 2008:2
ISBN: 9789185911745
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Lindén, Börje

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/19355