Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008Open access

Anvendelse af geostatistik og remote sensing data til kortlægning af jordens lerindhold: delrapport 1 i SLF-projektet (dnr SLF 297/02): "Kostnadseffektiv markkartering genom stratifierad datainsamling baserad på fjärranalys"

Jacobsen Anne, Söderström Mats

Abstract

Stedbestemt afgrødebehandling er betinget af detaljeret spatiel information om blandt andet de stabile jordbundsforhold. Allerede etablerede svenske jordbundsdatabaser over næringstoffer, pH og organisk materiale er indsamlet i et gridnet på 100 m. Remote sensing data fra Landsat-7 ETM+ satellitten er arealdækkende og kan give informationer om den rumlige variation indenfor en gridstørrelse på 30 m (i denne undersøgelse er satellitdata fra producentens side resamplet til 25 m). Delprojekt 1 har ved hjælp af et datasæt bestående af lerindholdet i % og geostatistik undersøgt muligheden for at anvende de to datafangstmetoder til kortlægning af information om stabile jordbundsforhold. Undersøgelsen viser, at et gridnet af jordbundsdata på 100 m tilsyneladende viser den samme spatielle variation af lerindholdet som et gridnet af spektrale data på 25 m. Der er derfor umiddelbart indikationer for, at en co-kriging af lerindhold på baggrund af KHCl data kan anvendes til kortlægning over områder, hvor der allerede er indsamlet jordbundsdata. Jordprøver til omsætning af KHCl til lerindhold i %, kan samples omkostningseffektivt på baggrund af KHCl data. Co-kriging af spektrale data og lerindholdet i % giver et godt estimat på den spatielle variation set i fht. ler% estimeret på baggrund af KHCl. Der er derfor gode indikationer for at remote sensing data vil kunne anvendes til omkostningseffektiv strateficeret prøveindsamling af jordbundsdata over områder, hvor der ikke allerede eksisterer jordbundsdata i et veletableret 100 m grid

Keywords

markkartering; fjärranalys; remote sensing; lerhalt; lerindhold; geostatistik

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2008, number: 16
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet