Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2003

Liljebaggen

Åkerberg, Carl

Abstract

Liljebaggen (Lilioceris lilii) är en vacker skalbagge som gör stor skada på i synnerhet liljor. Både det fullbildade djuret och dess larver äter glupskt, och angreppen pågår under lång tid av växtsäsongen. Där liljebaggen väl har etablerat sig uppträder den årligen, och den tycks drabba allt fler trädgårdsodlare.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2003, number: 53T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/1940