Skip to main content
Factsheet, 2003

Liljebaggen

Åkerberg, Carl

Abstract

Liljebaggen (Lilioceris lilii) är en vacker skalbagge som gör stor skada på i synnerhet liljor. Både det fullbildade djuret och dess larver äter glupskt, och angreppen pågår under lång tid av växtsäsongen. Där liljebaggen väl har etablerat sig uppträder den årligen, och den tycks drabba allt fler trädgårdsodlare.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2003, number: 53T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Åkerberg, Carl
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/1940