Skip to main content
Report, 2008

Gaffelbandsskador – en retrospektiv studie av rehabilitering med vattentraskare på varmblodiga travhästar

Svensson Annicka, Eriksson Sara

Published in

Studentarbete (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2008, number: 142
Publisher: SLU

    SLU Authors

UKÄ Subject classification

Veterinary Science
Animal and Dairy Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/19433