Skip to main content
Report, 2008

Röntgen – blickar på historia, tekniker, strålskydd och säkerhet

Berndtsson, Jenny

Published in

Studentarbete (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2008, number: 159
Publisher: SLU

Authors' information

Berndtsson, Jenny
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Veterinary Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/19446