Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Röntgen – blickar på historia, tekniker, strålskydd och säkerhet

Berndtsson, Jenny

Published in

Studentarbete (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2008, number: 159
Publisher: SLU

UKÄ Subject classification

Veterinary Science
Animal and Dairy Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/19446