Skip to main content
Report, 2008

Djursjukvårdare. Utbildning. Legitimation. En litteratur- och attitydstudie

Mathiason, Camilla

Published in

Studentarbete (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2008, number: 165
Publisher: SLU

    SLU Authors

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/19451