Skip to main content
Report, 2008

Rehabilitering & träning av häst. Treadmill & water treadmill

Aldenbran, Maria

Published in

Studentarbete (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2008, number: 166
Publisher: SLU

Authors' information

Aldenbran, Maria
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/19458