Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Rehabilitering & träning av häst. Treadmill & water treadmill

Aldenbran, Maria

Published in

Studentarbete (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2008, number: 166
Publisher: SLU

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/19458