Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Doctoral thesis, 2008

Det agrara landskapet på vinst eller förlust : biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag

Päiviö Eva-Lotta

Keywords

landscape; farmland; farms; biodiversity; valuation; farm inputs; land use; history; time; grazing systems; meadows; pastures; traditional farming; nature conservation; economic analysis; sweden

Published in

Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
2008, number: 2008:95
ISBN: 9789186195281
Publisher: Department of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences