Skip to main content
Doctoral thesis, 2008

Det agrara landskapet på vinst eller förlust : biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag

Päiviö Eva-Lotta

Keywords

landscape; farmland; farms; biodiversity; valuation; farm inputs; land use; history; time; grazing systems; meadows; pastures; traditional farming; nature conservation; economic analysis; sweden

Published in

Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
2008, number: 2008:95
ISBN: 9789186195281
Publisher: Department of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences

Authors' information

Päiviö, Eva-Lotta (Päiviö Sjaunja, Eva-Lotta)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/19491