Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2008

Från avkastning till areal: olika sätt att värdera jord - exemplet östra Mellansverige

Tollin, Clas

Published in

Konferenser. Kungliga Vitterhets-, Historie- Och Antikvitets Akademien
2008, number: 68, pages: 139-162
Book title: Jordvärderingssystem från medeltiden till 1600-talet
ISBN: 978-91-7402-374-9
Publisher: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien

Conference


Seminarium, Kungliga Vitterhetsakademien: Jordvärderingssystem från medeltiden till 1600-talet

  UKÄ Subject classification

  Social Sciences
  Agricultural Science
  Economics and Business

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/19545