Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article - Peer-reviewed, 2008

Riskfaktorer för utveckling av pleuriter och pleuropeumonier hos grisar

Beskow, P; Lundeheim, Nils; Holmgren, N

Published in

Svensk Veterinärtidning
2008, Volume: 60, number: 12, pages: 11-18