Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2008

Klöv- och benskador hos smågrisar i olika typer av grisningsboxar

Holmgren, N; Mattsson, B; Lundeheim, Nils

Published in

Svensk Veterinärtidning
2008, Volume: 60, number: 1, pages: 11-17