Skip to main content
Factsheet, 2008

Svampsjukdomar på hallon

Svensson, Birgitta

Abstract

Hallon kan angripas av många svampsjukdomar och det är vanligast med angrepp på skotten. Rotröta på hallon, som är en mycket allvarlig jord- och plantburen sjukdom, förekommer numera även i Sverige, men bör kunna begränsas genom noggrann hygien och friskt plantmateriaL Hallonodling i tunnel innebär att gråmögel inte behöver vara något större problem eftersom bären aldrig utsätts för regn. Det varmare och torrare klimatet i tunnlar och växthus kan medföra att andra sjukdomar som inte är så vanliga vid odling utomhus, t.ex. mjöldagg blir ett ökande problem. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2008, number: 7T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Svensson, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/19609