Skip to main content
Report, 2008

Simulering av transpiration från jordbruksgrödor vid grundvattensänkning: konsekvensanalys av ny järnvägsdragning i Skrea och Stafsinge, Halland : delrapport för år 2008

Lewan Elisabet, Linner Harry

Keywords

Simulering; transpiration; grundvattensänkning

Published in

Emergo
2008, number: 2008:4
ISBN: 978-91-85911-94-3
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Linner, Harry
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/19621