Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Simulering av transpiration från jordbruksgrödor vid grundvattensänkning: mellanårsvariationer 1980 - 2006 : konsekvensanalys av ny järnvägsdragning i Skrea och Stafsinge, Halland

Lewan, Elisabet; Linnér, Harry

Keywords

Simulering; transpiration; grundvattensänkning

Published in

Emergo
2008, number: 2008:2
ISBN: 978-91-85911-92-9
Publisher: Institutionen för Mark och Miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet