Skip to main content
Other publication, 2003

Hur lång tid tar det att producera ekologiska grisar? Studie av arbetstid i ekologisk slaktsvinsproduktion

Persson Sylvia, Länsstyrelsen i Västa Götaland, Persson Eva

Published in

Authors' information

Länsstyrelsen, i Västa Götaland
Persson, Sylvia

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/1966