Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2002

Dammar och översvämningsmarker – utformning och effektivitet

Tonderski, Karin; Leonardsson, Lars; Persson, Jesper; Wittgren, Hans-Bertil

Published in

Title: Våtmarksboken: Skapande och nyttjande av värdefulla våtmarker
Publisher: VASTRA

    UKÄ Subject classification

    Fish and Aquacultural Science
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/19725