Skip to main content
Book chapter, 2003

Käringtand för åkermarksbete – tillväxt och foderintag hos växande kvigor

Dan Christensson SVA, Jan Jansson, Gunnar Danielsson, Helena Hedqvist HUV, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Olssons Frö, Idisslare utfodring, Nilsdotter-Linde Nilla, Olsson Ingemar

Keywords

käringtand; åkermarksbete; tillväxt; foderintag; köttraskvigor

Published in

Book title: Vägar – val – visioner
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  • UKÄ Subject classification

   Animal and Dairy Science
   Agricultural Science
   Veterinary Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/1973