Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2008

Brachyspirors evolutionära historia - eller varför byter man namn på dem så ofta?

Johansson, Karl-Erik; Jansson, Désirée; Pringle, Märit; Råsbäck, Therese; Tamm, Staffan; Fellström, Claes

Abstract

De idag kända spiroketerna utgör en liten huvudutvecklingslinje av bakterier. Bland spiroketer hittar man dock många veterinär- och humanmedicinskt viktiga bakterier. Majoriteten av dessa patogena spiroketer tillhör släktena Borrelia, Brachyspira, Leptospira och Treponema. Brachyspiror är viktiga inom veteirnärmedicinen och om vilka vi kan förvänta oss en snabb kunskapsökning, eftesrom helgenomsekvenser snart kommer att vara tillgängliga

Published in

Svensk Veterinärtidning
2008, Volume: 11, pages: 11-18
Publisher: Sveiges Veterinärförbund