Skip to main content
Report, 2008

Kommunala lekplatser i tider av förändring

Jansson, Märit

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2008, number: 2008:9
Publisher: Landskapsutveckling, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Authors' information

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/19767