Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2003

Svenska Vallbrev : Redaktör

Nilla Nilsdotter-Linde Fältforskningsenheten

Keywords

vall; konsumtion; lamm; nöt; skördesystem; ekologisk produktion

Published in

Svenska vallbrev
2003, number: 2, pages: 1-4
Publisher: Svenska Vallföreningen

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science
Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/1984