Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1998

Riksinventering 1995: En synoptisk studie av vattenkemi och bottenfauna i svenska sjöar och vattendrag

Wilander, Anders; Johnson, Richard; Goedkoop, Willem; Lundin, Lars

Published in


Publisher: Naturvårdsverket Rapport 4813