Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2008

Snabb förtorkning ger bra ensilage

Eriksson, Harry

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur
2008, number: 2008:1
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Animal and Dairy Science
Veterinary Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/19872